bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Tryb działania

 PRZEDMIOT I ZADANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA NR 2 W RADZIONKOWIE

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Art. 6. 1. Przedszkole nr 2 jest przedszkolem publicznym, ponieważ:
1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem ust. 6.Opublikował: Dawid Tomczyk
Publikacja dnia: 11.09.2014
Podpisał: Ilona Tomczyk
Dokument z dnia: 11.09.2014
Dokument oglądany razy: 1 609