bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ramowy rozkład dnia

6:00 – 8:00
Schodzenie się dzieci, kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami, Swobodna aktywność dziecka.
Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi, którym udzielana jest pomoc psychologiczno -pedagogiczna

8:00 – 9:00
Kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami
Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi, którym udzielana jest pomoc psychologiczno -pedagogiczna
Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe z wykorzystaniem muzyki, instrumentów perkusyjnych
Czynności higieniczno – porządkowe - Śniadanie

9:00 – 10:30 (grupy starsze)/ 9:00-10:00 (grupy młodsze)
Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego z poszczególnych obszarów edukacji: przyrodniczej, rozwijania mowy i myślenia, przygotowania do nauki czytania i pisania, edukacji matematycznej, muzycznej, kulturowo-estetycznej i zdrowotnej, języka angielskiego oraz korzystanie z nieodpłatnych zajęć dodatkowych z katechezy, zajęć z rytmiki, oraz zajęć z elementami wad postawy
1) Zajęcie dydaktyczne kierowane przez nauczyciela wg tygodniowego rozkładu zajęć
Zabawa ruchowa
2) Zajęcie dydaktyczne kierowane przez nauczyciela wg tygodniowego rozkładu zajęć
Zabawa ruchowa

10:30 – 11:30 (grupy starsze)/ 10:00-11:00 (grupy młodsze)
Pobyt dziecka na świeżym powietrzu: spacery, wycieczki, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym

11:30 – 12:30 (grupy starsze)/ 11:00-12:00 (grupy młodsze)
Zabawy tematyczne w kącikach zabaw
Zabawy konstrukcyjne i dydaktyczne
Przygotowanie do obiadu, czynności organizacyjne i porządkowe - obiad

12:30 – 13:00 (grupy starsze)/ 12:00-13:00 (grupy młodsze)
Rozchodzenie się dzieci (dopołudniowych)
Kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami
Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi, którym udzielana jest pomoc psychologiczno –pedagogiczna.

13:00 – 14:00
Odpoczynek dziecka, pobyt dziecka na powietrzu, zabawy i ćwiczenia w grupach uwzględniające zainteresowania dzieci w wybranych obszarach, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i gry językowe. Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi, którym udzielana jest pomoc psychologiczno –pedagogiczna.

14:00 – 14:30
Zabiegi higieniczno – porządkowe - Podwieczorek

14:30 – 16:00
Spotkanie z bajką, zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, wiadomości i umiejętności, gry towarzyskie, zabawy w kącikach zainteresowań, prace użyteczno – porządkowe w sali, kontakty indywidualne z rodzicami.

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:
1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
4) pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.Opublikował: Dawid Tomczyk
Publikacja dnia: 13.02.2018
Podpisał: Ilona Tomczyk
Dokument z dnia: 13.02.2018
Dokument oglądany razy: 2 884