bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rada pedagogiczna

Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 2:

• mgr Ilona Tomczyk, nauczyciel dyplomowany – dyrektor Przedszkola
• mgr Agnieszka Furman, wicedyrektor, nauczyciel mianowany, terapeuta pedagogiczny
• mgr Patrycja Cichy – nauczyciel mianowany, wych. gr. 3-latki „Krasnoludki”
• mgr Justyna Zowisło-Wójcicka – nauczyciel mianowany, wych. gr. 3-latki „Pszczółki”
• mgr Karolina Puchała – nauczyciel kontraktowy - wych. gr. 4-latki „Gromadka Puchatka”
• mgr Anna Kandora – nauczyciel mianowany, wych. gr. 4-latki „Tęczowe Ludki”
• mgr Katarzyna Aleksa – nauczyciel kontraktowy, wych. gr, 5-latki „Jagódki”
• mgr Celina Kozioł – nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wych. gr, 5-latki „Marynarze”
• mgr Monika Grabinska – nauczyciel kontraktowy, współpracujący w w/w grupach
• Katarzyna Janecka – licencjat, nauczyciel stażysta, współpracujący w w/w grupach
• Szopa Agata – licencjat, nauczyciel stażysta, współpracujący w w/w grupach
• mgr Krystyna Szczecińska – katecheta, nauczyciel dyplomowany
• mgr Monika Dyszy – nauczyciel dyplomowany, logopeda
• mgr Dagmara Nowak – nauczyciel kontraktowy języka angielskiego

Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 2 w oddziałach funkcjonujących w budynku Szkoly Podstawowej nr 1

• Magdalena Wilczek – licencjat, nauczyciel kontraktowy - wych. gr. 6-latki „Słoneczka”
• mgr Gabriela Wójcik, nauczyciel dyplomowany - wych. gr. 6-latki „Motylki”
• mgr Katarzyna Pyszkowska, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel języka angielskiego, wych. gr. 6-latki „Żabki”
• Karolina Włodarczyk – licencjat, nauczyciel kontraktowy, wych. gr. 5-latki „Biedronki”
• Miler Agnieszka – licencjat, nauczyciel stażysta, współpracujący w w/w grupach
• mgr Monika Dyszy – nauczyciel dyplomowany, logopeda
• Krystyna Szczecińska – katecheta, nauczyciel dyplomowany

Wnioski z prowadzonego nadzoru w roku szkolnym 2019/2020:

1) Dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu poprzez dalszą modernizację bazy lokalowej przedszkola (placu zabaw, łazienek, sal grupowych i korytarza na parterze)
2) Umożliwianie rozwoju dziecka poprzez dobre wyposażanie przedszkola
3) Umożliwianie rodzicom współdecydowania o sprawach działalności przedszkola
4) Podążanie za zmianami w prawie oświatowym celem przestrzegania zapisów prawa w codziennej pracy
5) Wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań oraz zapewnianie pomocy w ich doskonaleniu zawodowym
6) Zapewnianie dzieciom i rodzicom udziału w organizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
7) Dalsze rozszerzanie oferty zajęć przedszkolnych

Rekomendacje:

• należy utrzymać dobry poziom działań dyrektora związanych z zarządzaniem, które służy rozwojowi dzieci, motywuje nauczycieli do lepszej i efektywniejszej pracy, angażuje rodziców i środowisko lokalne do współpracy na rzecz rozwoju przedszkola.Opublikował: Dawid Tomczyk
Publikacja dnia: 13.02.2020
Podpisał: Ilona Tomczyk
Dokument z dnia: 13.02.2018
Dokument oglądany razy: 3 655