Galeria Zdjęć » "Zimowe zabawy Krasnoludków"

W ostatnim tygodniu przed feriami w grupie maluszków omawiany był temat zabaw zimowych, zabaw na śniegu. W oparciu o ilustracje oraz doświadczenia własne Krasnoludki rozmawiały o tym, jak i w co można bawić się zimą oraz dowiedziały się, które zabawy są bezpieczne, a które nie i dlaczego. Maluszki wybrały się w opowieści ruchowej do „Bałwankowa” rozwijając tym samym swoją sprawność fizyczną. Układały również bałwanka z gotowych elementów licząc później te elementy w zakresie trzech. Dzieci gniotły papier w kulkę „śniegową” za pomocą, której kształtowały orientację w przestrzeni, utrwalając określenia „przed”, „za”, „obok”, „między”, „na”, „nad”. Ponadto oglądały uważnie obrazek i wskazywały oraz nazywały poszczególne elementy widoczne na tym obrazku. Krasnoludki wykonały pracę plastyczną pt. „Bałwanek” z wykorzystaniem papierowych talerzyków oraz ucząc się rysować oczy i usta (uśmiech) oraz doskonaląc umiejętności przyklejania gotowych elementów oraz kolorowania. 
Pod koniec tygodnia dzieci wybrały także na spacer po okolicy przedszkola, obserwując przyrodę zimą.
 


Kategoria:
Data dodania: 2019-03-07 11:01:37

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
  2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
  3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
  4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
  5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
  6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
  8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
  9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje