bip - biluletyn informacji publicznej
O przedszkolu » O nas

Nasze Przedszkole powstało w lutym 1987 roku, jako Przedszkole nr 26 w Bytomiu - Radzionkowie przy ul. Śródmiejskiej 12b. Od lutego do czerwca w przedszkolu działały tylko dwie grupy. Wychowankowie byli zgrupowani w dwóch oddziałach wiekowych od 3 do 5 lat. A jak dalej potoczyła się historia naszej placówki przedstawiają poniższe daty:

 • 1 września 1987 roku w przedszkolu działają już cztery grupy wiekowe: 3-latki, 4-latki, 5-latki i 6-latki
 • w kolejnych latach szkolnych dzieci były zgrupowane w grupach mieszanych: 3-4 latki, 4-5 latki oraz dwie grupy 6-latków
 • pierwszym dyrektorem naszej placówki była Pani Barbara Dębek, która pełniła tę funkcję do roku 1997
 • od 1 stycznia 1998 roku po przejściu na emeryturę przez Panią Dębek, funkcję dyrektora obejmuje Pani Ilona Tomczyk, którą pełni do dnia dzisiejszego
 • od 1 stycznia 1998 roku nasza placówka nosi nazwę Przedszkola nr 2 w Radzionkowie (w tym dniu Radzionków, który od 1975 roku był dzielnicą Bytomia, uzyskał prawa miejskie) kolejna zmiana, która nastąpiła w naszej placówce to zmiana nazwy ulicy z Śródmiejskiej, na Plac Jana Pawła II
 • od roku szkolnego 2004/2005 na terenie placówki działa 5 oddziałów, a od 2013/2014, 6 oddziałów, do którego uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat

 • Przedszkole jest czynne od godziny 6:00 do 16:00
 • Organem prowadzącym naszą placówkę jest Gmina Radzionków, natomiast organem sprawującym nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • Dyrektorem przedszkola jest mgr Ilona Tomczyk, nauczyciel dyplomowany
 • Na terenie placówki pracuje 9 nauczycieli-wychowawców posczególnych grup wiekowych, nauczciel katecheta, nauczciel jężyka angielskiego oraz logopeda, a także 12 pracowników administracyjno - obsługowych
 • Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu posiadają kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i ustawicznie doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc w warsztatach, kursach, studiach wyższych i studiach podyplomowych
 • Z przedszkola korzysta 145 dzieci
 • Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe: duże, funkcjonalnie sale zabaw i zajęć dla dzieci, oraz duży plac zabaw
 • Przedszkole dysponuje bogatą bazą środków dydaktycznych, sprzętem audiowizualnym wykorzystywanym w codziennej pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej
 • Nasze działania zmierzają w kierunku jej ciągłego wzbogacania i doskonalenia

Rok szkolny 2016/2017

W obecnym roku szkolnym do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat, do sześciu grup wiekowych. Od 1 września nasze grupy to:

 • 3/4 latki „Krasnoludki” - wych. mgr Patrycja Cichy, nauczyciel kontraktowy
 • 4-latki „Smerfy” - wych. mgr Justyna Zowisło-Wójcicka, nauczyciel mianowany
 • 5-latki „Tęczowe Ludki” - wych. mgr Anna Kandora, nauczyciel kontraktowy
 • 6-latki „Marynarze” - wych. mgr Klaudia Banaś, nauczyciel kontraktowy
 • 6-latki „Gromadka Puchatka” - wych. p. Mirosława Biadasiewicz, licencjat wychowania przedszkolnego, nauczyciel mianowany
 • 5/6-latki „Biedronki” – wych. mgr Agnieszka Furman, nauczyciel mianowany, terapeuta pedagogiczny; mgr Celina Kozioł, nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog
 • nauczyciele współpracujący w w/w grupach – mgr Gabriela Wójcik, nauczyciel dyplomowany oraz p. Ewa Konopka, licencjat wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany 
 • logopeda - mgr Monika Dyszy, nauczyciel dyplomowany
 • katecheta - mgr Justyna Jenszczok, nauczciel kontraktowy
 • język angielski - mgr Anna Labus, nauczciel dyplomowany

 W trakcie codziennych zajęć rozbudzamy i rozwijamy u dzieci aktywność:

 • Językową
 • Słowną
 • Literacką
 • Społeczną
 • Matematyczną
 • Muzyczną
 • Plastyczną
 • Techniczną
 • Zdrowotną
 • Ruchową
 • w zakresie doskonalenia języka angielskiego

W czasie zajęć dodatkowych dzieci mogą korzystać z:

 • Katechezy
 • „Kształcenia specjalnego”, „Wczesnego wspomagania rozwoju”, w zakres których wchodzą zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Prowadzi się zajęcia zespołowe i indywidualne

Przedszkole stara się być otwarte na środowisko, w którym funkcjonuje. Bierze udział w przeglądach i konkursach organizowanych na terenie gminy i poza nią. Dużą wagę przywiązujemy do współpracy z:

 • Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną
 • Centrum Kultury „Karolinka”,
 • Przedszkolami, Szkołami Podstawowymi oraz LO im "Powstańców Śląskich" w Radzionkowie
 • Biblioteką
 • prasą lokalną
 • portalami edukacyjnymi
 • oraz innymi placówkami oświatowymi

Przedszkola stara się zaspokajać wszystkie potrzeby dzieci. Zarówno te podstawowe: opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne, a także i te związane z rozrywką. W związku z tym organizujemy na terenie przedszkola:

 • Zajęcia otwarte dla rodziców
 • Przedstawienia, np. „Pasowanie na Przedszkolaka”, Jasełka, ekologiczne
 • Bale przebierańców
 • Piknik rodzinny w ogrodzie przedszkolnym
 • Wycieczki dla dzieci
 • Noc Śpiocha
 • Wycieczki dla absolwentów wraz z rodzicami
 • Inne uroczystości z okazji świąt rodzinnych jak: Dzień Babci i Dziadka, Święto Rodziny, Dzień Dziecka