bip - biluletyn informacji publicznej rodo zatrzymac-smog
O przedszkolu » Oferta edukacyjna

 Propozycja uroczystości, imprez oraz zajęć otwartych
w "Przedszkolu pod Topolą" w roku szkolnym 2020/2021

Kalendarz uroczystości oraz zajęcia otwarte w obecnym roku szkolnym
będą uzależnione od sytuacji epidemiologicznej w naszym regionie

 JESIEŃ 2020/2021

 • Pasowanie na Przedszkolaka
 • Zajęcia otwarte dla rodziców
 • Barbórka w przedszkolu

ZIMA 2020/2021

 • Spotkanie z Mikołajem
 • Wigilia w przedszkolu
 • Spotkania wigiljne
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Bal przebierańców

WIOSNA - LATO 2020/2021

 • Obchody I-go Dnia Wiosny
 • Zajęcia otwarte dla rodziców
 • Wycieczka dla wszystkich przedszkolaków
 • Wycieczka dla absolwentów
 • Święto Rodziny - piknik w ogrodzie przedszkolnym
 • Pożegnanie starszaków

__________________________________________________________________

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2020/2021

Katecheza
Zajęcia są nieodpłatne. Dzieci biorą w nich udział za zgodą rodziców. Odbywają się one dwa razy w tygodniu w grupach 5-6 letnich

Zajęcie w ramach pomocy psychologicznej
Zajęcia powyższe prowadzi się z dziećmi, które posiadają orzeczenie z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. W czasie tychże zajęć nauczyciele zgodnie z zaleceniami zespołu orzekającego z Poradni Pedagogicznej pracują z dzieckiem min. nad: 

 • usprawnianiem, korygowaniem i kompensowaniem zaburzonych funkcji dziecka oraz wspomaganiem rozwoju jego zdolności i zainteresowań
 • rozbudzaniem zainteresowań poznawczych
 • kształtowaniem umiejętności umożliwiających zdobywanie wiedzy takich jak słuchanie, mówienie, pisanie, czytanie, liczenie, obserwowanie, odtwarzanie
 • uwrażliwianiem na piękno przyrody
 • stymulowaniem i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych
 • doskonaleniem umiejętności grafomotorycznych oraz sprawności fizycznej
 • wyrabianiem motywacji do przezwyciężania trudności poprzez nagradzanie najmniejszych sukcesów
 • doskonaleniem mowy

Zajęcie w ramach programów i projektów edukacyjnych

Zajęcia w ramach poniższych programów i projektów prowadzą nauczyciele przedszkola w poszczególnych grupach wiekowych:

Projekty edukacyjne zostaną zaktualizowane w najblizszym czasie

 1. "Przyjaciele Zippiego" - elementy programu, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci - grupa 6-latki "Słoneczka"

 

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
 2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
 3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
 8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
 9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje