bip - biluletyn informacji publicznej rodo zatrzymac-smog
O przedszkolu » Dokumenty placówki

Praca Przedszkola przebiega w oparciu o Statut, który określa:

 • nazwę przedszkola,
 • cele,
 • zadania
 • organy przedszkola

Podstawa Wychowania Przedszkolnego, która:

 • zawiera zadania przedszkola
 • określa, jakie dzieci nie obejmuje przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym
 • określa osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego w zakresie obszaru: 
 1. rozwoju fizycznego
 2. rozwoju emocjonalnego
 3. rozwoju społecznego
 4. rozwoju poznawczego
 • określa warunki i sposób realizacji zadań

___________________________________________________

Roczny plan pracy
Praca przedszkola opiera się na rocznym planie pracy wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczej z zadaniem kierunkowym:

Kształtowanie postaw dobrego przedszkolaka- człowieka poprzez zabawę

___________________________________________________

Przedszkolny Zestaw Programów obowiązujących na terenie placówki

 • Program „Rozwój, wychowanie, edukacja” Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha. Wydawnictwo Nowa Era
 • Program do katechezy:
  - Religia 5-latek: "Jesteśmy dziećmi Bożymi" (red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak; AZ-03-01/10/P0-1/11; nr programu: AZ-0-01/10, data zatwierdzenia podręcznika18.07.2011r.
  - Religia 6-latek; kl.0: "Kocham Pana Jezusa" (red.) ks. Paweł Płaczek; nr programu: AZ-0-01/18  z dnia 09.2018r.

__________________________________________________________

Wnioski z prowadzonego nadzoru - na rok szkolny 2020/2021

 • Wzbogacanie oferty przedszkola, wykorzystując umiejętności nabyte podczas różnych szkoleń i warsztatów
 • Wyszukiwanie i udział przedszkola w konkursach zewnętrznych.
 • Dalsze włączanie rodziców w życie przedszkola i prowadzenie   współpracy ze środowiskiem lokalnym wykorzystując jego zasoby i możliwości.
 • Realizowanie zadań programu wychowania w przedszkolu, planu rocznego w sposób harmonijny i systematyczny
 • Poszukiwanie nowych pomysłów celem stworzenia innowacji pedagogicznej
 • Uświadamianie rodziców o miejscach, w których znajdują się informacje o działaniach podjętych przez przedszkole
 • Dalsze wzbogacanie metod i form pracy nauczycieli oraz wykorzystywanie w codziennej pracy wiedzy zdobytej podczas licznych warsztatów szkoleniowych.
 • Poszukiwanie nowych rozwiązań celem rozpoznawania potrzeb, możliwości rozwoju dzieci
 • Stymulowanie obszaru rozwoju dzieci zgodnie z zaobserwowanymi dysfunkcjami rozwojowymi i wspieranie dzieci zdolnych
 • Kontynuowanie i rozwijanie współpracy z PPPP

 

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
 2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
 3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
 8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
 9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje