Galeria Zdjęć » Nadchodzi wiosna!

Krasnoludki nie mogły się już doczekać nowej pory roku - wiosny. Na zajęciach opowiadaliśmy o wiośnie o jej charakterystycznych cechach, poznaliśmy oznaki wiosny w oparciu o wiersz O. Adamowicz i ilustracje. Dzieci poznały kilka wiosennych kwiatów (przebiśnieg, krokus, tulipan, narcyz, hiacynt itd.). Dzieci poznały znaczenie przysłowia "W marcu jak w garncu" i grupowały elementy wg rodzaju - słoneczka do żółtej obręczy, chmury do niebieskiej. Bawiliśmy się w zabawy tematyczne np. "Słonko świeci - deszczy pada". Na zajęciach ruchowych Krasnoludki rozwijały swoją skoczność oraz wzmacniały siłę mięśni nóg. Podczas zajęć plastycznych dzieci wykonały swoje marzanny, które 21 marca (w pierwszy dzień wiosny) podpisaliśmy przy pomocy pana konserwatora i w ten sposób pożegnaliśmy zimę i przywitaliśmy wiosnę. Udaliśmy się na pierwszy wiosenny spacer podczas, którego dzieci szukały oznak wiosny


Kategoria:
Data dodania: 2019-04-14 19:57:59

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
  2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
  3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
  4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
  5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
  6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
  8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
  9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje