Galeria Zdjęć » "Eko-Krasnoludki"

Krasnoludki podczas zajęć omawiały temat ochrony przyrody. Słuchały historyjki obrazkowej o "Chorej Planetce" autorstwa O. Adamczewskiej, odpowiadały na pytania do wysłuchanego tekstu. Maluszki poznały zasady dbania o przyrodę (oszczędzamy wodę i energię, segregujemy śmieci, nie niszczymy roślin, wyrzucamy śmieci do kosza). Na zajęciach określały surowiec poszczególnych śmieci (czy są one plastikowe, metalowe, papierowe czy szklane) i segregowały je do odpowiednich obręczy a następnie dzieci udały się na wycieczkę po przedszkolu w poszukiwaniu koszy i wyrzuceniu śmieci do odpowiedniego pojemnika. Krasnoludki wiedzą, że plastikowe śmieci oraz metalowe wrzuca się do żółtego kosza, papierowe do niebieskiego, szklane do zielonego (segregowały również obrazki przedstawiające różne śmieci). Poznały powód i potrzebę segregowania śmieci - ponownie przetworzone można znów wykorzystać, a nie zanieczyszczają niepotrzebnie Ziemię. Ponadto doskonaliły umiejętność kolorowania - pokolorowały planetę Ziemię na niebiesko i zielono. Nasze pociechy wiedzą, co szkodzi naszej Ziemi a, co jej pomaga. Uświadomiły sobie, że należy dbać o czystość na Ziemi by móc żyć i cieszyć się jej pięknem.


Kategoria:
Data dodania: 2019-06-25 21:56:55

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
  2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
  3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
  4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
  5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
  6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
  8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
  9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje