bip - biluletyn informacji publicznej rodo zatrzymac-smog koordynator-dostepnosci
Nasze dzieci » "Krasnoludki"

 

  

Cele dydaktyczne w kwietniu w grupie Krasnoludki:

 

Tematyka kompleksowa:

 1. Wielkanoc.
 2. Mali odkrywcy.
 3. Tajemnice świata.
 4. Z kulturą za pan brat.

 

Cele operacyjne:

 • Poznaje polskie tradycje ludowe związane z  obchodzeniem świąt wielkanocnych;
 • nazywa elementów stołu wielkanocnego;
 • Uwrażliwia się na tradycję;
 • Kształtuje umiejętność wypowiadania się na określony temat;
 • Rozwija wrażliwość estetyczną podczas układania produktów w koszyku;
 • Nawiązuje do tradycji malowania jajek w zabawach matematycznych;
 • Doskonali umiejętność wykonywania zadania według instrukcji;
 • Kształtuje umiejętność respektowania poleceń;
 • Poznaje zwierzęta kojarzone z Wielkanocą podczas zabaw naśladowczych, muzyczno-ruchowych;
 • Kształtuje wrażliwość na barwę instrumentu;
 • Rozwija umiejętność przygotowania i dekorowania wielkanocnych wypieków;
 • Naśladuje czynności z życia codziennego;
 • Zdobywa wiedzę o wsi i jej mieszkańcach, odróżnia miasto od wsi;
 • Rozbudza szacunek do różnych grup społecznych, odmienności kultur;
 • Rozwija proces analizy i syntezy;
 • Wyciąga wnioski z treści obrazków;
 • Utrwala pojęcie „pary”;
 • Dobiera pary przeciwstawne;
 • Poznaje charakterystyczne cechy kotów;
 • Klaszcze w rytm melodii;
 • Rozwija wrażliwość muzyczną;
 • Poznaje zwyczaj śmigusa-dyngusa i przygotowuje własną dyngusówki;
 • Ćwiczy kreatywność podczas działań plastyczno-technicznych;
 • Odczuwa przynależność podczas uczestnictwa w tradycjach i zwyczajach rodzinnych;
 • Rozumie znaczenie uczuć w życiu człowieka;
 • Wyraża siebie i własne emocje poprzez ruch;
 • Poznaje zawód malarza;
 • Wdraża się do odpowiedniego używania słów: malarz, galeria, obraz;
 • Wyraża siebie w malarstwie;
 • Ćwiczy kulturalne zachowanie się przy stole;
 • Poznaje akcesoria urodzinowe;
 • Kształtuje odpowiednie zachowanie się podczas uroczystości typu urodziny;
 • Utrwala znajomość zwrotów grzecznościowych: dzień dobry i do widzenia;
 • Interesuje się książkami;
 • Wykonuje zakładki do książek;
 • Poznaje bibliotekę i zasady zachowania się w niej;
 • Rozwija postawy odpowiedzialności za książki;
 • Posiada właściwe wzorce zachowania się w miejscach publicznych;
 • Zna wybrane pozycje z literatury dziecięcej;
 • Rozwija umiejętność wcielania się w role;
 • Odczuwa radość z obcowania ze światem literatury;

 

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
 2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
 3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
 8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
 9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje