bip - biluletyn informacji publicznej rodo zatrzymac-smog
Nasze dzieci » "Marynarze"

Miesiąc WRZESIEŃ

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. PRZYJACIELE W PRZEDSZKOLU
 2. JESTEŚMY BEZPIECZNI        
 3. RAZEM SIĘ BAWIMY
 4. RÓŻNI LUDZIE – TO MY
 5. PANI JESIEŃ I JEJ WSPANIAŁE STROJE

CELE OPERACYJNE: dziecko

- uczestniczy w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

- wypowiada się na określony temat

- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych

- uważnie słucha czytanego utworu literackiego

- bezpiecznie i poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

- nawiązuje spontaniczne relacje z innymi dziećmi w trakcie zabawy

- zna i stosuje zasady obowiązujące w grupie i w przedszkolu

- wykonuje prace plastyczne zgodnie z instrukcją

- usprawnia swój aparat mowy

- nazywa i wyraża wybrane emocje

- zna przedszkolne pomieszczenia i wie jak z nich korzystać

- potrafi rozpoznać swoje imię na wizytówce

- zna imiona koleżanek i kolegów

- przelicza w dostępnym dla siebie zakresie

- zna i wymienia charakterystyczne cechy lata

- podaje swoje imię i nazwisko

- rozwiązuje zagadki

- zna numery alarmowe (997, 998, 999, 112)

- wie, jak należy zachować się w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu

- rozpoznaje i nazywa kolory

- rysuje z zachowaniem chwytu pisarskiego

- obserwuje zmiany w przyrodzie

- klasyfikuje klocki

- śpiewa piosenkę

- dokonuje pomiaru długości

- dokonuje analizy i syntezy głoskowej i sylabowej wyrazów

- posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrody (opadanie liści, zbieranie zapasów na zimę, zapadanie w sen zimowy)

- rozpoznaje litery „O”, „o”, „A”, „a”

- ćwiczy aparat mowy

- rozróżnia emocje pozytywne i negatywne (uczucia przyjemne i nieprzyjemne)

- rysuje po śladzie

- rozpoznaje cyfry 1 i 2

- rozwija poczucie rytmu

- poznaje figurę geometryczną koło

 

 

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
 2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
 3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
 8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
 9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje