bip - biluletyn informacji publicznej rodo zatrzymac-smog
Nasze dzieci » "Biedronki"

 Miesiąc WRZESIEŃ

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Przedszkolaki to my
 2. Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki
 3. Razem ciekawie spędzamy czas
 4. Co lubi każdy z nas?

 CELE OPERACYJNE - dziecko:

- zna imiona koleżanek i kolegów

- zna „Kodeks przedszkolaka”

- respektuje przyjęte zasady i normy zgodnego współżycia w grupie

- przestrzega zasad bezpieczeństwa (w sali i na placu zabaw)

- korzysta z urządzeń na placu zabaw zgodnie z zasadą ich działania

- wie, jak dbać o swoją czystość

- zna etapy mycia rąk

- zna i przestrzega zasady higieny osobistej

- potrafi opisać miejsce swojego letniego wypoczynku

- formułuje dłuższe wypowiedzi

- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych, muzyczno-ruchowych

- nazywa pomieszczenia w przedszkolu, zna ich przeznaczenie

-wypowiada się na temat opowiadania, formułuje dłuższe wypowiedzi

- opowiada historyjkę obrazkową

- dzieli swoje imię na sylaby, wysłuchuje w nim pierwszą głoskę

- potrafi odczytać globalnie wybrane wyrazy

- dokonuje analizy i syntezy wyrazów 3-głoskowych

- zna obraz graficzny głoski „o” ‒ litery „O”, „o”

- rozpoznaje obraz graficzny liczby „1”

- rozróżnia i wskazuje czworoboki (rombu, trapezu, czworokątów – bez nazywania)

- potrafi wyróżnić wśród czworokątów prostokąt, kwadrat

- wymienia cechy charakterystyczne kwadratu, prostokąta i trójkąta

- układa rytmy z kolorowych figur według wzoru

- rysuje szlaczki po śladzie: po łuku i linii łamanej

- właściwie trzyma narzędzie pisarskie

- wymienia cechy dobrego kolegi

- wyraża różne emocje i działania w scenkach dramowych

- śpiewa piosenkę, ilustruje ruchem jej treść

- opisuje ilustrację, określa położenie przedmiotów

- stosuje określenia stosunków przestrzennych w praktycznym działaniu

- zna i przestrzega zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach

- rozpoznaje niektóre znaki drogowe

- zna i wymienia numery alarmowe straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji

- pokazuje podstawowe emocje za pomocą mimiki i je odczytuje

- wymienia sytuacje, które wywołują określone emocje

- rozróżnia uczucia oraz łączy je z określonymi sytuacjami

- rozróżnia i nazywa emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne,

- wie, ma świadomość, że uczucia odczuwają i przeżywają wszyscy ludzie

 

 

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
 2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
 3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
 8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
 9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje