bip - biluletyn informacji publicznej rodo zatrzymac-smog
Nasze dzieci » "Motylki"

Miesiąć WRZESIEŃ

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Przedszkolaki to my.
 2. Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki.
 3. Razem ciekawie spędzamy czas.
 4. Co lubi każdy z nas?

CELE OPERACYJNE - dziecko:

 • współdziała z dziećmi w zabawie
 • odczuwa i wyjaśnia przynależność do grupy przedszkolnej
 • samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych
 • wypowiada się na temat ilustracji, opowiadania, formułując dłuższe wypowiedzi
 • radzi sobie z rozstaniem z najbliższymi
 • dokonuje analizy sylabowej swojego imienia, rozróżnia głoski na początku i końcu imienia
 • doskonali sprawność grafomotoryczną
 • rozwija poczucie rytmu, śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, ilustruje ruchem jej treść
 • ocenia swoje zachowanie w kontekście przyjętych norm i zasad; przyjmuje respektuje i tworzy zasady
 • doskonali sprawność fizyczną
 • stosuje zwroty grzecznościowe
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa w sali i na placu zabaw
 • odczytuje globalnie wybrane wyrazy
 • określa położenie przedmiotów w przestrzeni, orientuje się w schemacie własnego ciała, określa kierunki „lewo”, „prawo”
 • wykonuje prace plastyczno- techniczne          
 • rozpoznaje figury geometryczne i je porównuje
 • klasyfikuje przedmioty według wskazanej cechy, układa rytmy
 • dzieli nazwy obrazów na sylaby
 • zna zasady zachowania się na ulicy i bezpieczeństwa
 • rozwiązuje zagadki, odpowiada na pytania dotyczące treści utworu
 • usprawnia aparat mowy
 • prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne
 • doskonali koordynację wzrokowo-ruchową
 • dokonuje pomiarów długości za pomocą sznurka
 • wykonuje proste ćwiczenia matematyczne
 • rozpoznaje głoski w nagłosie i wygłosie, dokonuje syntezy głoskowej, wzbogaca słownictwo
 • opowiada historyjkę obrazkową
 • zna swój adres zamieszkania
 • stosuje określania: „dzisiaj”, „wczoraj”, „jutro”
 • rozpoznaje przedmioty po dotyku, określa ich kształt, fakturę
 • rozpoznaje i nazywa wielką i małą literę „o”, utrwala jej obraz, odczytuje rebusy
 • kreśli wzory literopodobne w liniaturze, podejmuje próby pisania liter w liniaturze
 • przelicza elementy zbiorów i oznacza ją za pomocą cyfry „1”, wyróżnia przedmioty, w których znajduje się cyfra „1”
 • wyodrębnia prostokąt spośród innych figur geometrycznych, opisuje jego wygląd, konstruuje prostokąty z gumy do skakania, wskazuje przedmioty codziennego użytku w kształcie prostokąta

 

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
 2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
 3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
 8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
 9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje