bip - biluletyn informacji publicznej rodo zatrzymac-smog
Nasze dzieci » "Tęczowe Ludki"

Miesiąc WRZESIEŃ

Tematyka kompleksowa:

 1. Przyjaciele w przedszkolu
 2. Jesteśmy bezpieczni
 3. Razem się bawimy
 4. Różni ludzie – to my

Cele ogólne:

Obszar fizyczny

 • wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych,
 • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania
 • wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po liniach prostych i po łukach

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych
 • wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach

Obszar społeczny

 • wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym
 • budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad - kontrakt grupy
 • posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, znajomość zasad poruszania się w terenie zabudowanym
 • wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm
 • kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i dorosłymi,
 • kształtowanie umiejętności budowania relacji rówieśniczych
 • kształtowanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do wypowiadania się na określony temat
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie (na początki i na końcu słowa)
 • kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie
 • doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby
 • kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów
 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka
 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • poznanie obrazu graficznego głoski „o” – litery „O”, „o”
 • poznanie obrazu graficznego liczby „1”
 • wdrażanie do samodzielnego tworzenia prac plastycznych za pomocą różnorodnych technik
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • aktywne uczestnictwo w zabawach ze śpiewem, tanecznych i rytmicznych
 • wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu
 • kształtowanie umiejętności odróżniania elementów fikcyjnych od rzeczywistych
 • wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia oraz zawodów związanych z udzielaniem pomocy
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów, tworzenia kolekcji, sprawnego przeliczania i porównywania
 • kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa, góra, dół) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod)
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego)
 • kształtowanie umiejętności szacowania „na oko” (więcej, mniej, tyle samo), przeliczanie kolekcji, dokładanie, zabieranie elementów kolekcji, wskazywanie gdzie jest więcej, gdzie jest mniej

 

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
 2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
 3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
 8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
 9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje