bip - biluletyn informacji publicznej rodo zatrzymac-smog
Nasze dzieci » "Słoneczka"

Miesiąc WRZESIEŃ

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Przedszkolaki to my
 2. Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki
 3. Razem ciekawie spędzamy czas
 4. Co lubi każdy z nas?

 CELE OPERACYJNE - dziecko:

 • przestrzega zasad bezpieczeństwa w sali i na placu zabaw
 • używa zwrotów grzecznościowych
 • ocenia swoje zachowanie
 • rozpoznaje, nazywa podstawowe emocje i je prezentuje, używając różnych form wyrazu
 • zna zasady zachowania się na ulicy
 • posługuje się swoim adresem zamieszkania
 • wypowiada się na temat ilustracji, opowiadania, formułując dłuższe wypowiedzi
 • rozwiązuje zagadki, odpowiada na pytania dotyczące treści utworu
 • układa i opowiada historyjki obrazkowe
 • wyszukuje różnice na obrazkach
 • wzbogaca słownictwo
 • rozpoznaje przedmioty po dotyku, określa ich kształt, fakturę
 • odczytuje globalnie wybrane wyrazy
 • dokonuje analizy sylabowej swojego imienia, rozróżnia głoski na początku i końcu imienia
 • doskonali koordynację wzrokowo-ruchową oraz słuchową
 • dokonuje syntezy głoskowej
 • wysłuchuje i odtwarza usłyszany rytm poprzez klaskanie, wymawianie rytmicznie zgłoski „kap”
 • wyróżnia głoskę „o” w nagłosie, śródgłosie, wygłosie
 • usprawnia aparat mowy
 • wykonuje ćwiczenia ortofoniczne
 • doskonali sprawność grafomotoryczną oraz manualną
 • określa położenie przedmiotów w przestrzeni, orientuje się w schemacie własnego ciała
 • rozpoznaje figury geometryczne i je porównuje
 • klasyfikuje przedmioty według wskazanej cechy
 • układa rytmy
 • dokonuje pomiarów długości za pomocą sznurka
 • zaznacza kierunki na powierzchni zgodnie z poleceniem nauczyciela
 • dodaje i odejmuje na konkretach, porównuje liczbę elementów w różnych zbiorach
 • stosuje określania: „dzisiaj”, „wczoraj”, „jutro
 • śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru,
 • wykonuje prace plastyczno-techniczne; doskonali sprawność manualną
 • posługuje się magnesem, wyjaśnia zasadę jego działania z.11.
 • prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne I.8.

 

Szanowni Państwo.
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole nr 2 z siedzibą w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II nr 6
 2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Adamczyk, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub na adres siedziby przedszkola.
 3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na administratorze.
 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług przedszkola.
 8. Ze względu na ochronę danych osobowych właścicielem oraz administratorem zdjęć i filmów udostępnionych na naszej przedszkolnej stronie oraz grupowych facebookach jest Przedszkole nr 2 w Radzionkowie. W związku z tym bez odpowiedniego zezwolenia administratora nie ma zgody na udostępnianie oraz kopiowanie publikowanych zdjęć przez inne instytucje oraz osoby prywatne.
 9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Akceptuje